KENDERAAN KESELAMATAN

Pulang Dengan Selamat Adalah Keutamaan Kami

Main Video

Kenderaan Keselamatan dari Edgenta Infrastructure Services adalah bertujuan untuk memastikan Lebuhraya Utara-Selatan PLUS dapat diselenggarakan dengan kadar optimum. Namun, penting sekali, ia diperkenalkan demi memastikan pengguna lebuhraya dan pekerja penyelenggaraan dapat pulang dengan selamat kepada orang yang tersayang. Kesabaran dan kerjasama anda semasa Kenderaan Keselamatan dipraktikkan adalah sangat dihargai.

Sebuah inisiatif dari:
Disokong oleh: